DÖVİZ KURLARI
Döviz Alış Satış
Dolar
Euro
TAZiYELER  + Ekle 
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
GENEL BiLGi KÖŞESi » Sanayi » ŞANLIURFA SANAYİSİ
07 Eylül 2009 Pazartesi Saat 01:29

2002-2009 YILLARI ARASINDA SANAYİ TESİSLERİMİZDEKİ GELİŞME

2002 Yılında ilimizde sanayi tesisi sayısı                                     : 243 
2009 Yılında ilimizde sanayi tesisi sayısı                                     : 443
6 Yıllık dönemde açılan sanayi tesisi sayısı                                 : 200
6 Yılda sanayi tesisi sayısındaki artış oranı                                 : %82

2002-2009 YILLARI ARASINDA SANAYİ TESİSLERİMİZDEKİ GELİŞME

SEKTÖREL DAĞILIM (GENEL)

TEKSTİL                                                                                 : 97 (%48,5)
GIDA                                                                                       : 42 (%21)
KİMYA-KİMYASAL ÜRÜNLER-PETROL PLASTİK         : 26 (%13)
iNŞAAT                                                                                  : 14 (%7)
DİĞER                                                                                    : 21 (%10,5)

1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Alt yapısı tamamlanmış olan bölgede; 169 fabrika faaliyette bulunmakta, 10 fabrikanın inşası devam etmekte ve 8 fabrika ise proje aşamasında olmak üzere 187 sanayi tesisi bulunmaktadır

1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SEKTÖREL DAĞILIMI

TEKSTİL                                                                                   : 101 (%59,8)
GIDA                                                                                         : 44 (%26)
KİMYA-KİMYASAL ÜRÜNLER-PETROL PLASTİK                  :3 (%1,8)
DİĞER                                                                                      : 101 (%12,4)

Şanlıurfa I. Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyete geçen Fabrikalarda 8.500 İşçi istihdam edilmektedir. Tüm Fabrikalar Faaliyete geçtiğinde 10.000 işçi istihdam edilecektir.

2. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

1.OSB’nin çok sayıdaki müteşebbisin taleplerine cevap vermemesi üzerine 2. OSB çalışmaları başlatılmıştır. 1997 yılı yatırım programına alınan 2. OSB’nin toplam alanı 1,186 hektardır.

Şanlıurfa 2. OSB’de Tahsise açılması düşünülen 96 Hektarlık alan ile Arıtma Tesisi yapılması için Avrupa Birliği Yardım Fonuna sunulan Altyapı Fizibilite Raporu ile Atık su Arıtma Tesisi Fizibilite Raporu onaylanmış bulunmaktadır. Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi Altyapı ve Arıtma Tesisi İnşaat İhalesi 07/07/2008 Tarihinde Ankara’da yapılmıştır. İhale Avrupa Birliğinden Onaylanmış bulunmaktadır.
Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi Altyapı ve Arıtma Tesisi İnşaatı yapım bedelinin % 68’i Avrupa Birliğinden Hibe, % 32 ‘si ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Kredi olarak verilecektir. 

Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi Altyapı ve Arıtma Tesisi İnşaatı ile ilgili yüklenici Firmalara Yer Teslimi yapılmış olup,

1- Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi Altyapı İnşaatları Yüklenici Firmasına Yer Teslimi 28.12.2008 Tarihinde yapılmış ve 28.12.2009 tarihinde tamamlanacaktır. İş Bitim Bedeli ise 7.994.968,31 Avro’dur.
2- Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatları Yüklenici Firmasına Yer Teslimi 28.12.2008 Tarihinde yapılmış ve 28.04.2010 Tarihinde tamamlanacaktır. İş Bitim Bedeli ise 3.496.944,00 Avro’dur.
Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi İmar planının tamamı 1170 Hektardır. 1.170 Hektar alan içinde kalan ve Mülkiyeti Hazine adına olan 9.325.407 M2’lik Arazilerin Tapusunun 2. OSB Tüzel Kişiliği adına alınması için 25.12.2008 Tarihinde Maliye Bakanlığından onay alınmış olup, Şanlıurfa Tapu Sicil Müdürlüğünden de 329 Adet Parselin Tapusu teslim alınmıştır.
3 – Şanlıurfa 2. OSB İmar Planı içinde kalan Özel Mülkiyete ait parsellerin tamamı olan 1.482.500 M2 alandan , Özel Mülkiyete ait 19 Adet Parselin toplam olan 419.475 M2 alanın Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Kamu Yararı Kararı alınmış olup çalışmalar devam etmektedir. 
4- Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi Bölgesinde yer alan ve Özel Mülkiyete ait Arazilerin Kamulaştırılması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca 2008 Yılının Aralık ayında da 750.000,00 TL, 2009 Yılının Ocak Ayında 302.000,00 TL olmak üzere 1.052.000,00 TL gönderilmiştir. Halen Kamulaştırma çalışmalarımız devam etmektedir.
5- Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesinin yapımı için 2009 Yatırım Programında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca 9.280.000,00 TL kredi tahsis edilmiş bulunmaktadır.

Proje İşleri :

1 – İnşaat Sahasındaki Tapoğrafik çalışmanın ve su deposu ve yolların jeolojik ve jeoteknik raporları OSB Bölge Müdürlüğüne ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmıştır.
2 – Yol Projeleri ve İçme Suyu Projesi OSB Bölge Müdürlüğünce onaylanmıştır.
3 – İletim Hattı ve Atık Su Ana Kollektör Hatları Projesi onay için OSB Bölge Müdürlüğüne sunulmuştur

İletim Hattı İnşaatı :

1 – Su Deposunun ve Manevra Odasının onaylı projesi olmadığından , taban kotu 50 cm kalıncaya kadar kazısı yapılmıştır.
2- İletim Hattı , birinci vantuz yapısına kadar olan kısmının ( 1.320 km ) kazısı ve yataklama dolgusu yapılıp boru döşemeye hazır hale getirilmiştir.
3 – Birinci vantuz yapısı ile Gaziantep – Şanlıurfa Karayolu arasındaki kısmın ( 1.260 km ) ilk kaya tabakası kazısı yapılmıştır.
4 – Hendek içindeki kaynaklama işleri ( Borular takoz üzerinde ) ilk tahliye vanasına ( 1.120 km ) kadar yapılmıştır.
5 – Hendek içindeki kaynaklama işleri S1 ve S2 İsale Hattı arasındaki boru kaynaklarının ultrasonik testi yapılmıştır.
6 – İlk tahliye vanasına kadar olan bölümdeki , kalan ultrasonik ölçüm ve bu kısma ait X-Ray ölçümünün planlaması yapıldı ( 25 – 26 Mayıs 2009 )

Yollar :

1 – Tüm Yolların sıyırma kazıları yapılmıştır.
2 – Kotu çok yüksek olan yerlerin bazılarında patlayıcı kullanılarak kazı işlemi yapılmıştır.
3 – Kazılardan çıkan dolgu malzemesi , yer yer kotu çok düşük olan bölgelerde dolgu malzemesi olarak kullanılıp bir kısım daha dolgular yapılmıştır.

Atıksu Ana Kollektör :

Kollektör Hattının kazısı , 576 nolu baca ile 591 nolu baca arasında % 90 yapılmıştır.

Atıksu :

1 – 5 Nolu Yolun doğusunu kesen 96 Ha’ lık sınır üzerindeki ; 7 Nolu Baca ile 20 Nolu Baca arasındaki ilk kaya tabaka kazısı yapılmıştır.
2 – 7A ile 15A Nolu Yolları arasındaki ; 35 Nolu Baca ile 49 Nolu Baca arasındaki ilk kaya tabaka kazısı yapılmıştır.
3 – 3 Nolu Yol üzerindeki ; 58 Nolu Baca ile 66 Nolu Baca arasındaki ilk kaya tabaka kazısı yapılmıştır.

Yağmur Suyu :

1- 3 Nolu Yol üzerindeki ; 1 Nolu Baca ile 9 Nolu Baca arasındaki ilk kaya tabaka kazısı yapılmıştır.
2 – 7A ile 15A Nolu Yolları arasındaki ; 15 Nolu Baca ile 26 Nolu Baca arasındaki ilk kaya tabaka kazısı yapılmıştır.
3 – 3 Nolu Yol üzerindeki ; 48 Nolu Baca ile 49 Nolu Baca arasındaki ilk kaya tabaka kazısı yapılmıştır.
4 – 5 Nolu Yolun doğusunu kesen 96 Ha ’ lık sınır üzerindeki ; 90 Nolu baca ile 106 Nolu baca arasındaki ilk kaya tabaka kazısı yapılmıştır

KALKINMA AJANSI

Şanlıurfa ve Diyarbakır illerini kapsayan Kalkınma Ajansı, 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkındaki Kanun uyarınca, 10.11.2008 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuş ve 22 Kasım 2008 tarihli Resmi Gazetede ilan edilmiştir.

Kalkınma Ajansımız, Şanlıurfa ve Diyarbakır illerindeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, sanayiciler, üniversiteler ve yerel yönetim temsilcilerinin en üst düzeyde temsili ile 100 üyeden oluşmaktadır. Bu iki ilimizdeki nüfus oranlarına göre dağıtılmak suretiyle Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen 100 üyenin, 51’i Şanlıurfa ilinden, 49 ‘u ise Diyarbakır ilinden seçilmiştir.

Kalkınma Ajansına Genel Sekreter atanması için Yönetim Kurulunca gerekli çalışma yapılmıştır. Ayrıca Ajansın amblemi belirlenerek Devlet Planlama Teşkilatına Onay için gönderilmiştir.

GÜMRÜK KAPISI

ŞANLIURFA / AKÇAKALE

Şanlıurfa Akçakale gümrük kapısı 28 Şubat 2008 tarihinden bu yana “Her türlü ihracat, ithalat ve transit işlemleri yapmaya yetkili gümrük idareleri” sınıfına yükseltilmiştir.
Valiliğimizce 200.000 TL’lik harcama yapılarak, Gümrük Kapısında bir takım düzenlemeler yapılmıştır.

Gümrük Kapısının modernizasyonu için Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı ile TOBB arasında görüşmeler devam etmektedir.

Türkiye-Suriye Bölgeler arası işbirliğinin geliştirilmesi çerçevesinde sınır kapımızın önemi gün geçtikçe artmaktadır.

Gümrük Kapısı büyük araçlar için saat:20.00’ye kadar, yolcu ve küçük araçlar için saat:24.00’e kadar açıktır.

Kaynak: Şanlıurfa Valiliği İnternet Sitesi

Şu An Sitede
Kişi Online
DÜNÜN MANŞETLERi
SEFERLER  + Ekle 
ETKiNLiK  + Ekle 
ARŞİVDE ARA
ÇOK OKUNANLAR
ÜYELİK
Genel İçerikler