DÖVİZ KURLARI
Döviz Alış Satış
Dolar
Euro
TAZiYELER  + Ekle 
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Ana sayfaya Dön // Ekonomi
ŞANLIURFA TEŞVİKLERDEN EN YÜKSEK DÜZEYDE İSTİFADE EDİYOR
06 Eylül 2009 Pazar Saat 13:43
ŞANLIURFA TEŞVİKLERDEN EN YÜKSEK DÜZEYDE İSTİFADE EDİYOR

 


ŞANLIURFA TEŞVİKLERDEN EN YÜKSEK DÜZEYDE İSTİFADE EDİYOR


 


ŞANLIURFA’NIN DA İÇİNDE YER ALDIĞI 2009 YATIRIM TEŞVİK TEBLİĞİ YAYINLANDI


          Türkiye'de yapılan yatırımlar, Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ve yürütülen YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR ve UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ hükümleri gereğince teşvik edilir.


Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan  içinde Şanlıurfa’nın da yer aldığı 2009 yılı teşvik tebliği, 2009/ sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına ilişkin Tebliğ  28 Temmuz 2009 SALI günkü : 27302 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı


4. Bölge illeri arasında sayılan Şanlıurfa, tebliğ çerçevesinde en yüksek düzeyde  teşviklerden istifade etmektedir.


 


Buna göre Teşvik belgeli yatırımlara sağlanacak destek unsurları şu şekildedir:


Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile aranan şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, bu Tebliğide belirtilen asgari sabit yatırım tutarının üzerindeki yatırımlar bölge ayırımı yapılmaksızın gümrük vergisi muafiyeti ile katma değer vergisi (KDV) istisnasından yararlanacaktır.


             Bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar, ise;


a) I inci  ve II nci bölgelerde; gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, yatırım yeri tahsisi ve 31/12/2010 tarihine kadar yatırıma başlanılması halinde sigorta primi işveren hissesi desteğinden,


b) III üncü ve IV üncü bölgelerde; gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, yatırım yeri tahsisi, sigorta primi işveren hissesi desteği ve faiz desteğinden


yararlanabilir.


 Büyük ölçekli yatırımlara gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, yatırım yeri tahsisi ve sigorta primi işveren hissesi desteği uygulanabilir.


Ancak I inci ve II nci bölgelerde sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için 31/12/2010 tarihinden önce yatırıma başlanılması gerekir.


Ar-Ge ve çevre yatırımları gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve faiz desteğinden yararlanabilir.


 


Yatırım desteklerinin uygulanması açısından İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması- Düzey 2 bölgeleri, sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak dört gruba ayrılmıştır


 


 


1.BÖLGE İLLERİ


 


İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İzmir, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Ankara


 


2.BÖLGE İLLERİ


 


Balıkesir, Çanakkale (Gökçeada, Bozcaada hariç) Aydın, Denizli, Muğla, Antalya, Isparta, Burdur, Adana, Mersin


 


3.BÖLGE İLLERİ


 


Konya, Karaman, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Kayseri, Sivas, Yozgat, Zonguldak, Karabük, Bartın, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Gaziantep, Adıyaman, Kilis


 


4.BÖLGE İLLERİ


 


Kastamonu, Çankırı, Sinop, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt, Çanakkale İli Bozcaada, Gökçeada İlçeleri


 


 


 


TEŞVİK BELGELİ YATIRMLARA UYGULANACAK DESTEKLER


 


Öncelikle 1. ve 2. bölgede tebliğ kapsamında Teşvik Belgesi verilemeyecek konular hariç olan tüm sektörlerde asgari 1.000.000 TL lik yatırımlar  ile 3. ve 4. bölgede tebliğ kapsamında Teşvik Belgesi verilemeyecek konular hariç olan tüm sektörlerde asgari 500.000 TL lik yatırımlar


   • KDV İstisnası

  • Gümrük Vergisi Muafiyetinden yararlanacaklar.

 


Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın her bir finansal kiralama şirketi için asgarî ikiyüzbin Türk Lirası olması gerekir.


 


 


 


BÖLGESEL TEŞVİĞİN ÖNEMLİ KISMI İŞTE BURASI


 


1. ve 2. bölgede bu tebliğde yer alan il bazında desteklenen sektörlere yine bu tebliğe göre izin verilen asgari şartları sağlayacak yatırımları yapanlar;


 


            1) Vergi indirimi,


            2) Sigorta primi işveren hissesi desteği,


            3) Yatırım yeri tahsisi desteği


4)  KDV İstisnası


5) Gümrük Vergisi Muafiyeti


 


 


3. ve 4. bölgede bu tebliğde yer alan il bazında desteklenen sektörlere yine bu tebliğe göre izin verilen asgari şartları sağlayacak yatırımları yapanlar:


 


            1) Vergi indirimi,


            2) Sigorta primi işveren hissesi desteği,


            3) Yatırım yeri tahsisi desteği.


   4) Faiz desteği


5) KDV İstisnası


6) Gümrük Vergisi Muafiyeti.


 


  


Büyük ölçekli yatırımlar ise;


 


   a) Gümrük vergisi muafiyeti,


   b) KDV istisnası,


   c) Vergi indirimi,


   ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği,


   d) Yatırım yeri tahsisi


 


 


 


 


DESTEKLER NELERDİR?


 


GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ


 


Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malları ile otomobil ve hafif ticarî araç yatırımlarında yatırım dönemi içinde kalmak kaydıyla, CKD aksam ve parçalarının ithali, gemi ve elli metrenin üzerindeki yat inşa yatırımları ile ilgili tekne kabuğu ithali, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaftır.


 


 


 KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI 


 


3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, teşvik belgesi kapsamında uygun görülen makine ve teçhizatın ithali ve yerli teslimleri katma değer vergisinden istisna edilir.


 


FAIZ DESTEĞI 


 


Talep edilmesi hâlinde, bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli kredilerin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının;


   a) III üncü bölgede yapılacak yatırımlarda Türk Lirası cinsi kredilerin üç puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerin bir puanı,


   b) IV üncü bölgede yapılacak yatırımlarda Türk Lirası cinsi kredilerin beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerin iki puanı,


   c) Bölge ayrımı yapılmaksızın araştırma ve geliştirme yatırımları ile doğrudan ticarî mal üretimine yönelik olmayan, mevcut veya gerçekleştirilecek tesisin katı, sıvı veya gaz gibi atıklarının temizlenmesi veya yok edilmesine yönelik çevre yatırımlarında ise Türk Lirası cinsi kredilerin beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerin iki puanı,


   Müsteşarlıkça da uygun görülmesi hâlinde azamî ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir.


  


   SIGORTA PRIMI IŞVEREN HISSESI DESTEĞI


 


Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında desteklenen yatırımlardan, teşvik belgesinde kayıtlı istihdam öngörüleri ile tutarlı olmak kaydıyla;


 


   a) Komple yeni yatırımlarda, işletmeye geçiş tarihinden itibaren sağlanan,


   b) Diğer yatırım cinslerinde, yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde (mevsimsel özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır) Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına ilave edilen,


 

Bölgeler


31.12.2010 tarihine kadar başlanılan yatırımlar


31.12.2010 tarihinden sonra başlanılan yatırımlar


I


2 yıl


-


II


3 yıl


-


III


5 yıl


3 yıl


IV


7 yıl


5 yıl


 


 


istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgarî ücrete tekabül eden kısmı aşağıda belirtilen sürelerde Hazinece karşılanır.


  


  


VERGI INDIRIMI


 


   Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımlarda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi çerçevesinde, kurumlar vergisi veya gelir vergisine uygulanacak indirim oranları ile yatırıma katkı oranları aşağıda belirtilmiştir.


 

 


Bölgesel Uygulama


Büyük Ölçekli Yatırımlar


Bölgeler


Yatırıma katkı oranı (%)


Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)


Yatırıma katkı oranı (%)


Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)


I


10


25


25


25


II


15


40


30


40

Bu yazı toplam 9923 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
Şu An Sitede
Kişi Online
DÜNÜN MANŞETLERi
SEFERLER  + Ekle 
ETKiNLiK  + Ekle 
ARŞİVDE ARA
ÇOK OKUNANLAR
ÜYELİK
Genel İçerikler