ŞANLIURFA'DA GAZEL OKUMA GELENEGİ DEVAM EDİYOR.
30 Ağustos 2009 Pazar Saat 13:07
Şanlıurfa müzik ve tasavuf meclislerinde Gazel okuma gelenegi devam ediyor.

ŞANLIURFA'DA GAZEL OKUMA GELENEGİ DEVAM EDİYOR
Şanlıurfa müzik ve tasavuf meclislerinde Gazel okuma gelenegi devam ediyor.Şanlıurfa müzik gelenegi içerisinde "Gazel" in  ayrı bir yeri ve ehemmiyeti vardır.  Divan edebiyatının en çok kullanılan nazım şekli olan Gazel,  şiir olarak  anlaşılması güç ve  belli bir seviyede bilgiyi gerektirmesine rağmen  Urfalı  musikişinaslar  şiir olarak ezberlemiş, anlamlarını ögrenmiş ve musikinin sihirli nagmeleriyle Gazeleleri  birleştirerek musiki meclislerinde icra etmektedirler.


Şanlıurfalı Ünlü gazelhan Hacı Nuri Hafız
Damburacı Derviş, Hacı Nuri Hafız, Mukim Tahir, Kel Hamza, Karaköprülü İsmail, Bakır Yutsever, Tenekeci Mahmut, Fazoyun oğlu Mustafa, Bozeyin oğlu Halil Hafız, Ahmet Hafız, Şıh İs İshakoglu,  Mustafa Şahin, Mehmet Özbek, Terzi Abdullah Parmaksız,  Şevki Hafız, Cülhe Hafız, Akif  Hoca, Kambur Abbas, Kör Cevher,  Bedirhan Kırmızı meşhur gazelhanlar arasında sayılmaktadır. Ünlü  gazelhanlardan biri de Kazancı Bedih'dir. Kazancı Bedih Yoluk son dönemde televizyon programları ve filimlerde okuduğu gazellerle Gazel'i yurt çapında tanınmasını ve sevilmesii sağlamıştır.


Gazel okuma gelenegi  usta çırak gelenegi içerisinde günümüze kadar gelmiştir.


Şanlıurfa sıra geceleri ve tasavuf meclislerinde gençler tarafından gazel okuma geleneği sürdürlmektedir.  Naci Yoluk, Mercan Özkan, Halil Altıngöz, Halil Sezgin, Bekir Çiçek  gibi birçok sanatçı Şanlıurfa'da gazel okuma gelenegini  başarı ile sürdürmektedir.


Araştırmacı Yazar Abuzer Akbıyık " Şanlıurfa, müzik eserleri ve sanatçılarıyla müziğin merkezi bir ildir. Halk müzği ve gazel okuma geleneği sıra gecelerinde ve tasavuf meclislerinde yaşatılmaktadır. Bu gelenegin daha sistemli bir şekilde araştırılması, arşivlenmesi ve genç nesillere aktarılması için Harran Üniveristesi bünyesinde bir konservatuar kurulmasında yarar vardır " demiştir. 


Ünlü Gazelhan Kazancı Bedih Yoluk